Close

संत व महापुरूष

संत तुकडोजी महाराज

Tukdoji Maharaj
“मनी नाही भाव, म्हणे देवा मला पाव, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे” …विस्तारीत

संत गाडगे बाबा

Sant Gadgebaba
‘गोपाला गोपाला ! देवकीनंदन गोपाला’ ...विस्तारीत

संत गुलाबराव महाराज

Gulabrao Maharaj
संत गुलाबराव महाराज प्रज्ञाचक्षु मधुराद्वैताचार्य गुलाबराव महाराज म्हणून ओळखले जात होते. …विस्तारीत

डॉ.पंजाबराव देशमुख

Dr. Panjabrao Deshmukh
पंजाबराव देशमुख यांचा जन्म पापळ या गावचा आणि उच्च शिक्षण घेऊन स्वातंत्र्याच्या लढ्यात ते सहभागी झाले …विस्तारीत