Close

पालकमंत्री अमरावती

gm

पालकमंत्री मा. अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर

मंत्री महिला व बाल विकास, महाराष्‍ट्र शासन

मा. अ‍ॅड. यशोमती ठाकूर, महाराष्‍ट्र विधान सभाचे सदस्‍य तसेच  भारतीय राष्‍‍‍‍‍‍ट्रीय कॉंग्रेेेस पक्षाचे सदस्‍य आहेत.  त्‍या तिवसा मतदार संघाचेे प्रतिनिधीत्‍व करतात. जानेवारी-२०२० मध्ये त्‍यांची  महाराष्ट्राचे महिला व बाल विकास मंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून अमरावती जिल्ह्याचे पालक मंत्री हि जबाबदारी देण्यात आली आहे.

मा. मंत्री महोदय यांचे संपर्क क्रमांक :  ०७२१-२६६५५७३

ई-मेल : officeyashomati17[at]gmail[dot]com