Close

जिल्हाधिकारी अमरावती

DM

श्री. शैलेश नवाल ,  भा.प्र.से.

जिल्हाधिकारी अमरावती

सद्य पद  व पदस्थापना तारीख – १२.०२.२०१९  पासुन जिल्हाधिकारी अमरावती

शिक्षण – एम. ए. अर्थशास्त्र

घरचा पत्‍ता आणी राज्‍य – अजमेर, राजस्थान

गट – महाराष्‍ट्र

नियुक्‍तीचे वर्ष – २०१०

संपर्क – (का.) ०७२१-२६६२५२२, (फॅ) ०७२१-२६६२८४३, (नि) ०७२१२६६२११२

ई-मेल – collector[dot]amravati[at]aharashtra[dot]gov[dot]in