Close

जिल्हाधिकारी अमरावती

सौरभ कटियार

श्री सौरभ कटियार ,  भा.प्र.से.

जिल्हाधिकारी अमरावती

सद्य पद  व पदस्थापना तारीख – २४.०७.२०२३  पासुन जिल्हाधिकारी अमरावती

शिक्षण – बि.टेक., एम.टेक.

घरचा पत्‍ता आणी राज्‍य – कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश

गट – महाराष्‍ट्र

नियुक्‍तीचे वर्ष – २०१६

संपर्क – (का.) ०७२१-२६६२५२२, (फॅ) ०७२१-२६६२८४३

ई-मेल – collector[dot]amravati[at]aharashtra[dot]gov[dot]in