Close

जिल्हाधिकारी अमरावती

Pavneet_Kour_IAS

श्रीमती. पवनीत कौर ,  भा.प्र.से.

जिल्हाधिकारी अमरावती

सद्य पद  व पदस्थापना तारीख – १५.०७.२०२१  पासुन जिल्हाधिकारी अमरावती

शिक्षण – संगणकात अभियांत्रिकी पदवी

घरचा पत्‍ता आणी राज्‍य – पंजाब

गट – महाराष्‍ट्र

नियुक्‍तीचे वर्ष – २०१४

संपर्क – (का.) ०७२१-२६६२५२२, (फॅ) ०७२१-२६६२८४३

ई-मेल – collector[dot]amravati[at]aharashtra[dot]gov[dot]in