Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

जाहीरनामा- अमरावती शहरातील २ नवीन रास्त भाव दुकानांसाठी जाहीरनामा.

24/03/2023 24/09/2023 पहा (257 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

वाळूघाट लिलाव सन २०२२-२३ बाबत सुचना

17/03/2023 17/09/2023 पहा (162 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सुचना

निविदा सुचना- जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील विविध विभागामध्ये भाडे तत्वावर कुलर लावण्याबाबत दरपत्रक सादर करण्याबाबत.

10/03/2023 10/09/2023 पहा (728 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- शुद्धीपत्र.

शुद्धीपत्र- सन २०२२-२३ करिता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा जाहीर लिलाव बाबत शुद्धीपत्र.

09/03/2023 09/09/2023 पहा (736 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सन २०२२-२३ करिता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा जाहीर लिलाव (प्रथम फेरी).

जाहीर लिलाव- सन २०२२-२३ करिता अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा जाहीर लिलाव, ई-निविदा व ई-लिलाव सूचना (प्रथम फेरी).

06/03/2023 06/09/2023 पहा (5 MB)
उपवनसंरक्षक मेळघाट (प्रादेशिक) वनविभाग परतवाडा- ई-लिलावातील ईमारती मालाचे तिनवार वरील गटांचे विक्री अहवाल.

शासकीय आगार धारणी येथे दि. ०८ व ०९ फेब्रुवारी २०२३ रोजी झालेल्या ई-लिलावातील इमारती मालाचे तिनवार वरील गटांचे विक्री अहवाल.

17/02/2023 17/08/2023 पहा (8 MB)
पुरवठा विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- जाहीरनामा

जाहीरनामा- अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण क्षेत्रामध्ये नवीन रास्त भाव दुकानांसाठी जाहीरनामा.

10/02/2023 10/08/2023 पहा (414 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- अंतिम D.S.R. (जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल).

अंतिम D.S.R. (जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल). 

06/02/2023 06/08/2023 पहा (8 MB)
उपविभागीय अधिकारी तथा उपविभागीय दंडाधिकारी, अमरावती यांचे कार्यालय- जाहीर सूचना

जाहीर सूचना- कलाम ४ (१), कलाम ७ (२) महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या (वित्तीय संस्थांमधील) हितसंबंधांचे संरक्षण अधिनियम १९९९  (मे. राणा लँडमार्क्स, अमरावती).

09/01/2023 09/07/2023 पहा (2 MB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- भोजन / अल्पोपहार / कोल्ड्रिंक्स / चहापान व इतर पुरवठा करण्याबाबत

जाहीर सुचना-अमरावती विभाग पदवीधर मतदार संघाची निवडणूक – २०२३ करिता भोजन / अल्पोपहार / कोल्ड्रिंक्स / चहापान व इतर पुरवठा करण्याबाबत.

07/01/2023 07/07/2023 पहा (180 KB)
संग्रहित