घोषणा

शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रेस नोट- पिक पेरणीची माहिती.

प्रेस नोट- पिक पेरणीची माहिती भ्रमणध्‍वनी अॅपव्‍दारे गाव नमुना १२ मध्‍ये शेेेेतक-यांनी स्‍वतः नोंदविण्‍याचा पथदर्शी प्रकल्‍प अचलपुर तालुक्‍यात मंजुर.

06/02/2019 31/08/2019 डाउनलोड (869 KB)
पशुसंवर्धन अमरावती

नाविण्‍यपुर्ण योजना सन२०१८-१९ योजने अंतर्गत लाभार्थ्‍यांची यादी

31/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (3 MB)
अमरावती जिल्ह्यातील आधार नोंदणी/दुरुस्ती केंद्रांची यादी

बँक/पोस्ट ऑफिस अंतर्गत आधार नोंदणी/दुरुस्ती केंद्रांची यादी.

24/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (415 KB)
अमरावती जिल्ह्यातील आधार नोंदणी/दुरुस्ती केंद्रांची यादी

महाऑनलाईन अंतर्गत आधार नोंदणी/दुरुस्ती केंद्रांची यादी.

24/01/2019 31/12/2019 डाउनलोड (418 KB)
भरती कृषी आयुक्तालय अमरावती विभाग

जाहिरात- अमरावती विभागातील गट- क मधील कृषी सहाय्यकांची रिक्त पदे कृषी सेवक म्हणून निश्चित वेतनावर भरावयाची जाहिरात.

17/01/2019 17/03/2019 डाउनलोड (364 KB)
गोपनियता धोरण मोबाईल अॅप

गोपनियता धोरण मोबाईल अॅप- चिखलदरा

04/01/2019 31/05/2019 डाउनलोड (349 KB)
पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्‍ते योजना

पालकमंत्री शेत/पाणंद रस्‍ते योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील पाणंद रस्त्यांचे कामे करणेबाबत.

03/01/2019 03/04/2019 डाउनलोड (194 KB)
जाहीर इ – निविदा सुचना (दुसरी वेळ)

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत.

27/12/2018 31/03/2019 डाउनलोड (4 MB)
जाहीर इ – निविदा सुचना

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत.

11/12/2018 28/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
मौजे- सुजापूर, तालुका- दर्यापूर

भूसंपादन प्रकरण क्र. २२/४७/२०१७-१८ मौजा सुजापूर  ता. दर्यापूर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

10/12/2018 10/06/2019 डाउनलोड (462 KB)
संग्रहित