Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती (खनिकर्म शाखा) ई-निविदा सूचना

भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ई-निविदा.

18/02/2020 17/08/2020 पहा (233 KB)
अमरावती जिल्हा- आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी.

14/02/2020 13/08/2020 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील सुधारीत सेवांतर्गत आश्र्वासित प्रगती योजने करीता पात्र/अपात्र कर्मचा-यांची याधी.

05/02/2020 04/08/2020 पहा (8 MB)
अमरावती जिल्हा- आपले सरकार सेवा केंद्र

आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी अंतिम पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.

28/01/2020 27/07/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाच्या परीक्षेची निकाल पत्रक.

26/01/2020 25/07/2020 पहा (5 MB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) या पदाच्या उमेदवारांची अंतिम निवड सुची.

26/01/2020 25/07/2020 पहा (1,020 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

उमेदवारांची अंतिम निवड सुची व अंतिम प्रतीक्षा सुची.

24/01/2020 23/07/2020 पहा (201 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

उमेदवारांची प्रारूप निवडसुची व प्रारूप प्रतीक्षासुची.

23/01/2020 22/07/2020 पहा (203 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

लेखी परीक्षा व व्यावसायिक चाचणीचे निकाल पत्रक.

23/01/2020 22/07/2020 पहा (315 KB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाच्या परीक्षेची सुधारीत आदर्श उत्तर पत्रिका.

22/01/2020 21/07/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित