घोषणा

शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मौजे- शाहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १/४७/२०१८-१९ मौजा शाहापूर ता. नांदगाव खंडेश्वर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

24/04/2019 24/10/2019 डाउनलोड (424 KB)
रेती घाट लिलाव सन २०१८-१९

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९.

23/04/2019 08/05/2019 डाउनलोड (1 MB)
रेती घाट लिलाव सन २०१८-१९

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९.

03/04/2019 02/10/2019 डाउनलोड (816 KB)
अमरावती जिल्हा- आपले सरकार सेवा केंद्र

नव्याने वाटप करण्यात आलेले आपले सरकार सेवा केंद्र- २०१८-१९ ची यादी.

11/03/2019 10/09/2019 डाउनलोड (54 KB)
कंत्राटी वाहन चालक पद भर्ती सन- २०१८-१९

व्‍यावसायीक चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी

08/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (188 KB)
रेती घाट लिलाव

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९

08/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (6 MB)
तलाठी महापदभरती-२०१९

तलाठी महापदभरती-२०१९

06/03/2019 31/10/2019 डाउनलोड (4 MB)
ग्रुप फोटो दरकरार सुचना

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती अंतर्गत ग्रुप फोटो दरकरार सुचना

01/03/2019 01/09/2019 डाउनलोड (154 KB)
प्लंबिंग साहित्य पुरवठा दरकरार सुचना

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती अंतर्गत प्लंबिंग साहित्य पुरवठा दरकरार सुचना

01/03/2019 01/09/2019 डाउनलोड (153 KB)
झेरॉक्स सेवा पुरवठा दरकरार सुचना

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती अंतर्गत झेरॉक्स सेवा पुरवठा दरकरार सुचना

01/03/2019 01/09/2019 डाउनलोड (153 KB)
संग्रहित