Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तहसीलदार अमरावती यांचे कार्यालय- जाहीरनामा

तहसीलदार अमरावती यांचे कार्यालय-  जाहीरनामा

अर्जदार- श्री. शामराव भिवाजी सरोट 

रा. केकतपुर, ता.जि. अमरावती

18/04/2024 18/10/2024 पहा (266 KB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ ०७-अमरावती (अ.जा.)- काय करावे आणि काय करू नये.

लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४ ०७-अमरावती (अ.जा.)- काय करावे आणि काय करू नये.

28/03/2024 28/09/2024 पहा (3 MB)
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक-२०२४- निवडणुकीची सूचना ०७-अमरावती (अ.जा.)

नमुना – १  निवडणुकीची सूचना ०७-अमरावती (अ.जा.)

28/03/2024 28/09/2024 पहा (567 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- तलाठी पदभरती – २०२३

तलाठी पदभरती २०२३ – अंतिम निवडयादी आणि अंतिम प्रतीक्षायादी.

15/03/2024 15/09/2024 पहा (3 MB)
वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालय, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा, अमरावती- दरपत्रक निविदा सूचना

अटल भूजल योजने अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यातील वरुड, मोर्शी व चांदूर बाजार तालुक्यातील समाविष्ट ग्रामपंचायतीमध्ये  “IPC Tool  किट ( वॉटर गेम )” तयार करून खरेदी करणेसाठी  निविदा दरपत्रक सूचना.

13/02/2024 13/08/2024 पहा (353 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- महासंस्कृती महोत्सव आयोजन करण्याकरिता जाहीर सूचना.

जाहीर सूचना- अमरावती जिल्ह्यात महासंस्कृती महोत्सव आयोजन करण्याकरिता जाहीर सूचना.

08/02/2024 08/08/2024 पहा (400 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०७/२०२४.

ई-निविदा सूचना- पोस्टर, बॅनर, स्टिकर, प्रमाणपत्र व इतर अनुषंगिक साहित्य पुरवठा करण्याबाबत.

08/02/2024 08/08/2024 पहा (337 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०६/२०२४.

ई-निविदा सूचना- मंडप, फर्निचर व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याकरीता.

07/02/2024 07/08/2024 पहा (293 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०५/२०२४.

ई-निविदा सूचना- विदयुत जोडणी, ध्वनीक्षेपक यंत्रणा व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याकरीता.

07/02/2024 07/08/2024 पहा (314 KB)
निवडणूक शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सार्वत्रिक निवडणूक २०२४- ई-निविदा सूचना क्रमांक ०३/२०२४.

ई-निविदा सूचना- व्हिडीओ छायाचित्रीकरण व फोटोग्राफी व इतर अनुषंगिक साहित्य भाडे तत्वावर पुरवठा करण्याबाबत.

31/01/2024 31/07/2024 पहा (320 KB)
संग्रहित