घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर सुचना

अमरावती विभागातील शिक्षक मतदार संघात मतदार नोंदणी कार्यकम.

30/09/2019 29/03/2020 पहा (3 MB)
तलाठी पद भरती – २०१९

प्रारूप निवडसुची  व प्रारूप प्रतीक्षासुचीतील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना.

30/09/2019 29/03/2020 पहा (921 KB)
तलाठी पद भरती – २०१९

निवडसुची व प्रतिक्षासुची बाबत प्रसिध्दी पत्रक.

21/09/2019 21/03/2020 पहा (136 KB)
तलाठी पद भरती २०१९ – निवडसुची व प्रतीक्षासुची

तलाठी पद भरती २०१९ निवडसुची व प्रतीक्षासुची

20/09/2019 20/03/2020 पहा (2 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्र जाहीर सूचना २०१९-२०

आपले सरकार सेवा केंद्र जाहीर सूचना २०१९-२०

11/09/2019 11/09/2020 पहा (5 MB)
ई-निवीदा सुचना

जिल्हा सेतु समिती अमरावती मार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करणाऱ्या संस्थेची नियुक्ती करणे बाबत

05/09/2019 05/03/2020 पहा (144 KB)
मौजे- अंबाडा कंडारी ता. अचलपूर

भूसंपादन प्रकरण क्र. २७/४७/२०१७ -१८ मौजा अंबाडा कंडारी  ता. अचलपूर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

29/08/2019 29/03/2020 पहा (497 KB)
महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निवडणूक – २०१९

अधिसूचना- महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळ निवडणूक – २०१९

23/08/2019 22/02/2020 पहा (618 KB)
नगर परिषद मोर्शी अध्यक्ष पदाची पोट निवडणूक – २०१९

नगर परिषदेची प्रारूप मतदार यादी

21/08/2019 20/02/2020 पहा (9 MB)
शुध्‍दीपत्रक- मौजे- चेचरवाडी तालुका- भातकुली

भूसंपादन प्रकरण क्र. ९/४७/२०१७ -१८ मौजा चेचरवाडी ता. भातकुली, जि. अमरावती.

02/08/2019 02/02/2020 पहा (196 KB)
संग्रहित