Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
४२ – अचलपूर विधानसभा मतदार संघ

४२ – अचलपूर विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी.

01/12/2020 31/05/2021 पहा (1 MB)
४१ – मेळघाट विधानसभा मतदार संघ

४१ – मेळघाट विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी.

01/12/2020 31/05/2021 पहा (2 MB)
३८ – अमरावती विधानसभा मतदार संघ

३८ – अमरावती विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी.

27/11/2020 26/05/2021 पहा (7 MB)
३६ – धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदार संघ

३६ – धामणगाव रेल्वे विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी.

27/11/2020 27/05/2021 पहा (4 MB)
जाहीर ई-निविदा सुचना (खनिकर्म शाखा)

भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ई-निविदा.

26/11/2020 25/05/2021 पहा (574 KB)
३७ – बडनेरा विधानसभा मतदार संघ

३७ – बडनेरा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी (भाग – २).

19/11/2020 18/05/2021 पहा (7 MB)
३७ – बडनेरा विधानसभा मतदार संघ

३७ – बडनेरा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी (भाग – १).

19/11/2020 18/05/2021 पहा (7 MB)
४३ – मोर्शी विधानसभा मतदार संघ

४३ – मोर्शी विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी.

19/11/2020 18/05/2021 पहा (2 MB)
३९ – तिवसा विधानसभा मतदार संघ

३९ – तिवसा विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारांची यादी

19/11/2020 19/05/2021 पहा (3 MB)
नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक- २०२०

नगरपंचायत  नांदगाव खंडेश्वर, धारणी, तिवसा, भातकुली  सार्वत्रिक निवडणूक- २०२० जाहीर नोटीस 

18/11/2020 18/05/2021 पहा (881 KB)
संग्रहित