घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
रेती घाट लिलाव सन २०१८-१९

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९.

24/06/2019 23/12/2019 डाउनलोड (1 MB)
सामान्य बदल्या – २०१९.

अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी व लिपिक टंकलेखक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचा-यांची यादी.

16/05/2019 15/11/2019 डाउनलोड (2 MB)
नायब तहसिलदार संवर्गातील बदल्या – २०१९

जिल्हांतर्गत बदलीपात्र नायब तहसिलदार संवर्गातील अधिकार्यांची यादी.

26/04/2019 25/10/2019 डाउनलोड (402 KB)
मौजे- शाहापूर, तालुका- नांदगाव खंडेश्वर

भूसंपादन प्रकरण क्र. १/४७/२०१८-१९ मौजा शाहापूर ता. नांदगाव खंडेश्वर, जि. अमरावती या प्रकरणात खाजगी क्षेत्रातील जमीन वाटाघाटीने थेट खरेदी पद्धतीची जाहीर नोटीस.

24/04/2019 24/10/2019 डाउनलोड (424 KB)
रेती घाट लिलाव सन २०१८-१९

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९.

03/04/2019 02/10/2019 डाउनलोड (816 KB)
अमरावती जिल्हा- आपले सरकार सेवा केंद्र

नव्याने वाटप करण्यात आलेले आपले सरकार सेवा केंद्र- २०१८-१९ ची यादी.

11/03/2019 10/09/2019 डाउनलोड (54 KB)
कंत्राटी वाहन चालक पद भर्ती सन- २०१८-१९

व्‍यावसायीक चाचणी करीता पात्र उमेदवारांची यादी

08/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (188 KB)
रेती घाट लिलाव

अमरावती जिल्‍हयातील रेतीघाट लिलाव सन २०१८-२०१९

08/03/2019 30/09/2019 डाउनलोड (6 MB)
तलाठी महापदभरती-२०१९

तलाठी महापदभरती-२०१९

06/03/2019 31/10/2019 डाउनलोड (4 MB)
ग्रुप फोटो दरकरार सुचना

डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती अंतर्गत ग्रुप फोटो दरकरार सुचना

01/03/2019 01/09/2019 डाउनलोड (154 KB)
संग्रहित