Close

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद,अमरावती- पात्र उमेदवारांच्या कौशल्य चाचणीसाठी पदनिहाय निवड यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी भरतीसाठी उमेदवारांची पात्र उमेदवारांच्या कौशल्य चाचणीसाठी पदनिहाय निवड यादी

 

23/09/2022 23/03/2023 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद,अमरावती- उमेदवारांची पदनिहाय निवड आणि प्रतीक्षा यादी

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कंत्राटी भरतीसाठी उमेदवारांची पदनिहाय निवड आणि प्रतीक्षा यादी.

 

 

23/09/2022 23/03/2023 पहा (5 MB)
सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालय, धारणी- जाहीरनामा

जाहीरनामा- सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालय, धारणी

अर्जदार- श्री. गणेश ओंमकार चव्हाण (गैरआदिवासी),  सर्वे नं.-

गाव- चिचखेडा,  तालुका- चिखलदरा,  जिल्हा- अमरावती

16/09/2022 16/03/2023 पहा (436 KB)
उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालय, धारणी- जाहीरनामा

जाहीरनामा- उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालय, धारणी

अर्जदार- श्री. कुंवरसिंग सानू भिलावेकर, सर्वे नं.- ५९

गाव- दाबीदा, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती

14/09/2022 14/03/2023 पहा (438 KB)
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत जाहीर फेर निविदा- १ सूचना.

जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान साठी भाडे तत्वावर वाहन घेणेकरीता जाहीर फेर निविदा- १ सूचना.

 

 

13/09/2022 13/03/2023 पहा (1 MB)
सर्वांसाठी घरे- २०२२ धोरण नगरपरिषद अंजनगाव – आदेश (पारित दिनांक- ०६/०९/२०२२).

आदेश- सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपरिषद अंजनगाव हद्दीमधील प्रभाग क्र. ७ ,  नझुल शीट नं. ६ ए,  ६ सी , ६ डी  मधील पात्र ३५ अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल करणेबाबत.

12/09/2022 12/03/2023 पहा (2 MB)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आदेश

आदेश- पशुधनावरील लंपी स्किन डिसीज (लंपी चर्मरोग) प्रतिबंध व नियंत्रण करण्याबाबत.

09/09/2022 09/03/2023 पहा (292 KB)
सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालय, धारणी- जाहीरनामा

जाहीरनामा- सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालय, धारणी

अर्जदार- श्री. मंगल काचू धुर्वे,  सर्वे नं.- १५४/अ

गाव- सावलीखेडा, तालुका- धारणी, जिल्हा- अमरावती

01/09/2022 01/03/2023 पहा (468 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

पदभरती-  १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत विविध कंत्राटी पदाकरीता थेट पदभरती ची जाहिरात.

 

30/08/2022 28/02/2023 पहा (1 MB)
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आदेश

आदेश- अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये, गणेशोत्सव सन २०२२ मध्ये स्थापित होणाऱ्या मंडप / पेंडॉल तपासणी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याबाबत.

30/08/2022 28/02/2023 पहा (586 KB)
संग्रहित