जेष्ठता सूची

जेष्ठता सूची
शीर्षक तारीख View / Download
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ / ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतीम जेष्टता सूची. 17/09/2019 पहा (1 MB)
“लिपीक-टंकलेखक” संवर्गामधून “अव्‍वल कारकुन” पदावर पदोन्‍नती करीता महसूल अहर्ताधारक व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या लिपीक-टंकलेखक यांची दि. ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्टता यादी. 23/08/2019 पहा (3 MB)
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक व वयाची ४५ व ५० वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची. 13/08/2019 पहा (9 MB)
दिनांक- ०६/०२/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडी बाबतची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 08/07/2019 पहा (8 MB)
अमरावती विभागातील नायब तहसीलदारांची अंतीम ज्‍येष्‍ठता सूची 05/07/2019 पहा (10 MB)
अमरावती विभागातील कार्यरत नायब तहसीलदार संवर्गात दिनांक- ०१/०१/२०१४ ते दिनांक- ३१/१२/२०१७ या कालावधीत कार्यरत असलेल्या अधिका-यांची दिनांक- ०१/०१/२०१८ रोजीची तात्पुरती सेवा जेष्ठता सूची. 13/05/2019 पहा (7 MB)
अमरावती जिल्ह्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी” संवर्गातील स्थायी / अस्थायी कर्मचार्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची. 15/04/2019 पहा (8 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांच्या आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 08/04/2019 पहा (6 MB)
दिनांक- ०१/०१/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम ज्‍येष्‍ठता सुची. 25/03/2019 पहा (5 MB)
अमरावती जिल्ह्याच्या आस्थापनेवरील कार्यरत असलेल्या “तलाठी” संवर्गातील स्थायी / अस्थायी कर्मचार्यांची दिनांक ०१/०१/२०१९ रोजीची तात्पुरती जेष्टता सुची. 18/03/2019 पहा (8 MB)