Close

पदोन्‍नती यादी

Filter Document category wise

फिल्टर

पदोन्‍नती यादी
शीर्षक तारीख View / Download
लिपीक टंकलेखक संवर्गामधील अव्‍वल कारकुन पदोन्‍नती करीता पात्र् कर्मचारी यांची दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची अंतीम यादी 25/06/2018 पहा (6 MB)
लिपीक टंकलेखक (२०१८) 01/03/2018 पहा (2 MB)
तलाठी (२०१७) 01/03/2018 पहा (6 MB)