Close

संजय गांधी स्वावलंबन योजना

क्षेत्र: ग्रामीण

ही योजना बेरोजगार फायदा होतो. २५०० च्या दीर्घकालीन कर्ज दोन वर्षांत ८ हप्त्यांमध्ये परत करण्यात मंजूर आहेत.

पात्रता:

  1. १५ वर्षे महाराष्ट्र  निवासी.
  2. बेकार
  3. वय १८ वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

प्रमाणपत्रे आवश्यक:

  1. महाराष्ट्रातील १५ वर्षे निवासस्थानी दर्शवित प्रमाणपत्र.
  2. जातीचे प्रमाणपत्र (असल्यास मागासवर्गीय मालकीचे).
  3. वय प्रमाणपत्र.
  4. २ पासपोर्ट आकाराचे फोटो.
  5. स्थानिक खासदार /आमदार करून शिफारस., जि.प. अधिकारी, सदस्य, नगर पालिका अधिकारी किंवा अर्जदारांना निवासस्थानी निश्चिती सदस्य

लाभार्थी:

दारीद्रय रेषेखालील बेरोजगार

फायदे:

आर्थिक मदत