Close

राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना

क्षेत्र: ग्रामीण

कुटुंब प्रमुखाची मृत्यु झाल्यास, तहसिलदार यांचे कळे अर्ज सादर करुन योजनेचा लाभ घेता येतो

प्रमाणपत्रे आवश्यक:

  1. कमी वय प्रमाणपत्रे
  2. मृत्यु प्रमाणपत्र
  3. तलाठी/ ग्रामसेवक/ग्रामसेवक/तहसीलदार
  4. उत्पन्न  प्रमाणपत्र

लाभार्थी:

कुटुंब प्रमुखाची मृत्यु झाल्यास विधवा स्‍त्री.

फायदे:

मानधन.