Close

शाळा


अरुणोदय विद्यालय आणी कनिष्‍ठ विज्ञान महाविद्यालय अमरावती

धनवंतरी कॉलनी, नवसारी, अमरावती


Pincode: 444604


गांधी विद्यालय

जुनी बस्‍ती, बडनेरा ,अमरावती


Pincode: 444607


गोल्डन किड्स स्कूल अमरावती

शिवाजी नगर, अमरावती, महाराष्‍ट्र्र.


Pincode: 444603


जवाहर नवोदय विदयालय नवसारी , अमरावती

जवाहर नवोदय विदयालय नवसारी , अमरावती, फोन नं.- ०७२१-५७७०१०