Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाच्या परीक्षेची निकाल पत्रक.

26/01/2020 25/07/2020 पहा (5 MB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) या पदाच्या उमेदवारांची अंतिम निवड सुची.

26/01/2020 25/07/2020 पहा (1,020 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

उमेदवारांची अंतिम निवड सुची व अंतिम प्रतीक्षा सुची.

24/01/2020 23/07/2020 पहा (201 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

उमेदवारांची प्रारूप निवडसुची व प्रारूप प्रतीक्षासुची.

23/01/2020 22/07/2020 पहा (203 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

लेखी परीक्षा व व्यावसायिक चाचणीचे निकाल पत्रक.

23/01/2020 22/07/2020 पहा (315 KB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाच्या परीक्षेची सुधारीत आदर्श उत्तर पत्रिका.

22/01/2020 21/07/2020 पहा (2 MB)
विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, अमरावती- निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती

सूचना

20/01/2020 19/07/2020 पहा (142 KB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) या पदाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची तात्पुरती यादी.

16/01/2020 15/07/2020 पहा (3 MB)
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

आरोग्य सेवक (पुरुष), आरोग्य सेवक (महिला) व वरिष्ठ सहायक (लेखा) या पदाच्या परीक्षेची आदर्श उत्तर पत्रिका तसेच प्रेस नोट.

15/01/2020 14/07/2020 पहा (573 KB)
जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील लघुटंकलेखक पदभरती – २०१९-२०

अपात्र उमेदवारांची यादी.

14/01/2020 14/07/2020 पहा (225 KB)
संग्रहित