Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शालेय पोषण आहार योजना

शालेय पोषण आहार योजना सुधारित डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाची जाहिरात

06/08/2020 06/02/2021 पहा (494 KB)
शालेय पोषण आहार योजना

शालेय पोषण आहार योजना – डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाची जाहिरात

04/08/2020 04/02/2021 पहा (482 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- पदभरती, जणगणना-२०२१ कामाकरीता कंत्राटी तांत्रिक सहायक व बहुकार्य कर्मचारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक (सुधारीत) नियुक्ती आदेश

टिप – उमेदवारांनी  साईड वरून आदेशाची प्रत  काढून संबधीत कार्यालयात तातकाळ रुजू व्हावे. 

20/03/2020 30/09/2020 पहा (1,015 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक नियुक्ती आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक नियुक्ती आदेश

टिप – उमेदवारांनी  साईड वरून आदेशाची प्रत  काढून संबधीत कार्यालयात तातकाळ रुजू व्हावे. 

19/03/2020 18/09/2020 पहा (971 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक पदाकरिता अंतिम निवड सुची

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक पदाकरिता अंतिम निवड सुची

17/03/2020 16/09/2020 पहा (262 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- पदभरती, जणगणना-२०२१ कामाकरीता कंत्राटी तांत्रिक सहायक व बहुकार्य कर्मचारी

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- बहुकार्य कर्मचारी गुणपत्रिका

16/03/2020 15/09/2020 पहा (96 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती जणगणना-२०२१ तांत्रिक सहायक गुणपत्रिका

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक गुणपत्रिका.

14/03/2020 13/09/2020 पहा (246 KB)
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी)- पदभरती

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआयसी)- पदभरती  सायंटिस्ट-‘बी’ आणि सायंटिफिक/टेक्निकल असिस्टंट-‘ए’ च्या पदांसाठी भरती.

तपशीलवार जाहिरात पाहिली जाऊ शकते आणि अर्जदार खालील साइटवर ऑनलाईन अर्ज करू शकतात:

शेवटची तारीख- २६/०३/२०२० (०५:०० वाजता)

 

06/03/2020 05/09/2020 पहा (954 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- पदभरती, जणगणना-२०२१ कामाकरीता कंत्राटी तांत्रिक सहायक व बहुकार्य कर्मचारी

तांत्रिक सहायक व बहुकार्य कर्मचारी (MTS) यांची  जणगणना-२०२१ कामाकरीता कंत्राटी पद्धतीने पदभरती.

लेखी परीक्षा/प्रात्याक्षिक परीक्षा/मुलाखत करीता पात्र उमेदवारांची यादी.

03/03/2020 02/09/2020 पहा (4 MB)
संग्रहित