भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
लवाद युनिट जाहीरात

अमरावती विभागातून जाणारा महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग नागपूर – मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरीता संपादनासाठी अधिसूचित जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी “लवाद युनिट” स्थापन करण्याकरीता जाहिरात

29/06/2019 29/12/2019 पहा (1 MB)
तलाठी महापदभरती-२०१९

तलाठी महापदभरती-२०१९

06/03/2019 31/10/2019 पहा (4 MB)
संग्रहित