Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अनुकंपा पदभरती गट- “क” व गट- “ड”

जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवरील गट- “क” व गट- “ड” संवर्गातील रिक्त पदे अनुकंपाद्वारे भरणेकरीता यादी प्रसिद्धकरणे बाबत

12/10/2020 12/04/2021 पहा (198 KB)
शालेय पोषण आहार योजना

शालेय पोषण आहार योजना सुधारित डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाची जाहिरात

06/08/2020 06/02/2021 पहा (494 KB)
शालेय पोषण आहार योजना

शालेय पोषण आहार योजना – डेटा एंट्री ऑपरेटर पदाची जाहिरात

04/08/2020 04/02/2021 पहा (482 KB)
संग्रहित