Close

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- गृह शाखा

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नेमणूकी करिता अर्ज सादर करण्याबाबत जाहीर सूचना.

09/05/2022 09/11/2022 पहा (2 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- विविध संवर्गातील कंत्राटी पदासाठी थेट पदभरती

पदभरती- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत विविध संवर्गातील कंत्राटी पदासाठी भरती जाहिरात.

17/02/2022 16/08/2022 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

कोविड-१९ कंत्राटी पदभरती सूचनापत्र.

28/01/2022 27/07/2022 पहा (808 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

पदभरती- राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत कोविड-१९ करिता कंत्राटी स्वरूपात पदभरती जाहिरात.

24/01/2022 23/07/2022 पहा (3 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

कोविड-१९ कंत्राटी पदभारती- स्टाफ नर्स पदाची प्रीमेरिट यादी.

20/01/2022 19/07/2022 पहा (118 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती- पदभरती

कोविड-१९ कंत्राटी पदभारती- स्टाफ नर्स पदाची पात्र आणि अपात्र यादी.

15/01/2022 14/07/2022 पहा (1 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद, अमरावती

पदभरती- कोविड-१९ कंत्राटी पदाकरिता जाहिरात.

06/01/2022 05/07/2022 पहा (3 MB)
महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाच्या मुलाखतीबाबत जाहीर प्रगटन.

महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाच्या मुलाखतीबाबत जाहीर प्रगटन.

22/12/2021 21/06/2022 पहा (193 KB)
महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी मुलाखत

एका डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व हेल्पडेस्कच्या पदासाठी कराराच्या आधारावर इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत.

20/12/2021 20/06/2022 पहा (340 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आस्थापना शाखा

विवरणपत्र-  जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील गट-क, तलाठी/महसूल सहाय्यक आणि गट-ड, शिपाई या पदांसाठी अनुकंपाधारक उमेदवारांची प्रतीक्षा यादी.

14/12/2021 14/06/2022 पहा (185 KB)
संग्रहित