Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती (खनिकर्म शाखा) ई-निविदा सूचना

भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ई-निविदा.

18/02/2020 17/08/2020 पहा (233 KB)
जाहीर इ – निविदा सुचना

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत.

14/01/2020 14/07/2020 पहा (2 MB)
संग्रहित