Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती (खनिकर्म शाखा) ई-निविदा सूचना

भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ई-निविदा.

18/02/2020 17/08/2020 पहा (233 KB)
जाहीर इ – निविदा सुचना

अमरावती जिल्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावामध्ये आवश्यकतेनुसार खाजगी टॅंकर्सद्वारे पाणी पुरवठा करणे बाबत.

14/01/2020 14/07/2020 पहा (2 MB)
जाहिर सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय अमरावती येथील निरुपयोगी बॅटरी विक्री करण्याकरीता खरेदीदार यांच्या कडून सिल बंद पाकीटामध्ये निविदा मागविण्याबाबत.

06/12/2019 05/06/2020 पहा (363 KB)
वाळू निर्गती सुधारित धोरण

रेती/वाळू गटाचे पर्यावरण अनुमतीकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याकरिता ई-निविदा कार्यक्रम.

05/12/2019 04/06/2020 पहा (1 MB)
संग्रहित