Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- कार्यालयातील ऐकून ५ शासकीय वाहने (अ ॅम्बॅसॅडर कार) विक्रीची जाहीर निविदा.

 

15/10/2020 14/04/2021 पहा (240 KB)
ई – लिलाव सूचना क्र.०२ सन २०२०-२०२१

निरूपयोगी वाहने, यंत्रसामग्री  व अन्य स्कॅप यांचे ई-लिलाव.

10/08/2020 10/02/2021 पहा (245 KB)
संग्रहित