Close

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
शुद्धिपत्रक- रेती स्थळांचे ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२०-२१

अमरावती जिल्ह्यातील रेती स्थळांचे ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२०-२०२१  शुद्धिपत्रक

14/01/2021 13/07/2021 पहा (144 KB)
रेती स्थळांचे ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२०-२१ मुदतवाढ

मुदतवाढ- अमरावती जिल्ह्यातील रेती स्थळांचे ई-निविदा-ई-लिलाव सन २०२०-२०२१ मुदतवाढ.

08/01/2021 07/07/2021 पहा (421 KB)
ई – लिलाव सूचना क्र.०३ सन २०२०-२०२१

निरूपयोगी वाहने, यंत्रसामग्री  व अन्य स्कॅप यांचे ई-लिलाव.

22/12/2020 21/06/2021 पहा (231 KB)
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीघाट ई-निविदा सूचना सन २०२०-२०२१

अमरावती जिल्ह्यातील  रेती घाटांची ई-निविदा सूचना सन २०२०-२०२१.

21/12/2020 17/06/2021 पहा (1 MB)
जाहीर ई-निविदा सुचना (खनिकर्म शाखा)

भाडे तत्वावर वाहन पुरविण्याबाबत ई-निविदा.

26/11/2020 25/05/2021 पहा (574 KB)
जाहीर निविदा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- कार्यालयातील ऐकून ५ शासकीय वाहने (अ ॅम्बॅसॅडर कार) विक्रीची जाहीर निविदा.

 

15/10/2020 14/04/2021 पहा (240 KB)
ई – लिलाव सूचना क्र.०२ सन २०२०-२०२१

निरूपयोगी वाहने, यंत्रसामग्री  व अन्य स्कॅप यांचे ई-लिलाव.

10/08/2020 10/02/2021 पहा (245 KB)
संग्रहित