Close

सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, नगर पंचायत, मोर्शी लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, नगर पंचायत, मोर्शी लाभार्थी प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, नगर पंचायत, मोर्शी लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था क्षेत्रात असलेल्या शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करणेसंधर्भात नगर पंचायत मोर्शी हद्दीतील सर्व्हे क्र. ९ मधील १७ लाभार्थी यांचा प्रस्ताव.

01/06/2021 31/12/2021 पहा (2 MB)