Close

सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, नगर परिषद , चिखलदरा हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, नगर परिषद , चिखलदरा हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
सर्वांसाठी घरे – २०२२ धोरण, नगर परिषद , चिखलदरा हद्दीतील लाभार्थी प्रस्ताव

सर्वांसाठी घरे – २०२२ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नगर परिषद , चिखलदरा हद्दीमधील नझुल शीट नं. ७ व ८ , वॉर्ड नंबर ३ मोमीनपुरा मधील पात्र ५० अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे निवासी प्रयोजनासाठी अतिक्रमण नियमानुकूल करणेबाबत.

02/09/2021 02/03/2022 पहा (3 MB)