Close

महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी मुलाखत

महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी मुलाखत
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
महिला व बाल कल्याण विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदासाठी मुलाखत

एका डेटा एन्ट्री ऑपरेटर व हेल्पडेस्कच्या पदासाठी कराराच्या आधारावर इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांसाठी मुलाखत.

20/12/2021 20/06/2022 पहा (340 KB)