Close

मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारासंधर्भात कार्यवाहीबाबत.

मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारासंधर्भात कार्यवाहीबाबत.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
मतदार यादीत छायाचित्र नसलेल्या मतदारासंधर्भात कार्यवाहीबाबत.

३७- बडनेरा विधानसभा मतदार संघ मधील छायाचित्र नसलेली मतदार यादी (भाग- २).

10/06/2021 09/12/2021 पहा (6 MB)