Close

बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, अमरावती

बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
बाल विकास प्रकल्प कार्यालय, अमरावती

एकात्मिक बाल सेवा योजना नागरी प्रकल्प अमरावती अंतर्गत अंगणवाडी केंद्रांना गरम ताजा आहार पुरवठा करण्याचा बचत गट/महिला संस्था/महिला मंडळ यांच्या पात्र व अपात्र यादी वर आक्षेप मागविण्याबाबत.

14/10/2021 13/04/2022 पहा (8 MB)