Close

प्रस्‍तावित जेष्ठता सूची

प्रस्‍तावित जेष्ठता सूची
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
प्रस्‍तावित जेष्ठता सूची

गट- ड शिपाई संवर्गामधून गट- क लिपिक – टंकलेखक पदावर पदोन्नती देण्याबाबत कोणत्याही शाखेतील पदवी धारण केलेल्या आणि टायपिंग उतीर्ण कर्मचार्याची यादी.

24/07/2018 31/08/2018 पहा (337 KB)