Close

पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सूचना

पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
पुरवठा शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- निविदा सूचना

निविदा सूचना- शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणुकीसाठी हमाल कंत्राट सन २०२३-२६ निश्चित कारणेबाबतची निविदा सूचना.

05/10/2023 05/04/2024 पहा (542 KB)