Close

नांदगाव खांदेश्वर तालुका मध्ये सततच्या पाऊसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

नांदगाव खांदेश्वर तालुका मध्ये सततच्या पाऊसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नांदगाव खांदेश्वर तालुका मध्ये सततच्या पाऊसामुळे शेतीपिकाच्या नुकसानी करीता बाधीत शेतकार्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी.

माहे जून ते ऑगस्ट २०२१  सततच्या पाऊसामुळे खरीप हंगाम मधील पिकांचे नुकसान झालेल्या क्षेत्राची यादी.

22/04/2022 22/10/2022 पहा (3 MB)