Close

नझारत विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

नझारत विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नझारत विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथील इंटरकॉम सुविधा पूर्ववत सुरु करण्याकरिता दुरुस्तीला लागणारे वस्तू व सेवा इत्यादींचा दरपत्रक मागविण्याबाबतच्या सूचना, अटी व शर्ती.

21/01/2022 20/07/2022 पहा (969 KB)