Close

नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर- सार्वत्रिक निवडणूक- २०२१

नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर- सार्वत्रिक निवडणूक- २०२१
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर- सार्वत्रिक निवडणूक- २०२१

जाहीर नोटीस- नगर पंचायत, नांदगाव खंडेश्वर सार्वत्रिक निवडणूक- २०२१ प्रारूप प्रभागनिहाय मतदार यादीवर नागरिकांकडून हरकती व सुचना माग्विन्याबाबत.

24/11/2021 23/05/2022 पहा (251 KB)