Close

धारणी तालुक्यातील शेतीपिकाच्या नुकसानीकरिता बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी

धारणी तालुक्यातील शेतीपिकाच्या नुकसानीकरिता बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
धारणी तालुक्यातील शेतीपिकाच्या नुकसानीकरिता बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी

धारणी तालुक्यातील वित्तीय वर्ष 2020-2021 या कालावधीत 2245 लेखाशिर्ष अंतर्गत शेतीपिकाच्या नुकसानीकरिता बाधीत शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या अनुदानाची यादी जिल्हयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत

28/05/2021 28/11/2021 पहा (10 MB)