Close

तहसीलदार अमरावती यांचे कार्यालय- जाहीरनामा

तहसीलदार अमरावती यांचे कार्यालय- जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
तहसीलदार अमरावती यांचे कार्यालय- जाहीरनामा

जाहीरनामा- आदिवासी व्यक्तीची जमीन गैर आदिवासी व्यक्तीला विकण्यास परवानगी मिळण्याबाबत.

10/08/2021 09/02/2022 पहा (320 KB)