Close

जिल्‍हा परीषद अमरावती पदभरती

जिल्‍हा परीषद अमरावती पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्‍हा परीषद अमरावती पदभरती

जिल्हा परिषद अमरावती अंतर्गत गट ‘क’ या संवर्गातील सरळसेवेची अनुसूचित जमातीच्या अपात्र उमेदवाराांची यादी.

 

09/01/2020 30/06/2020 पहा (4 MB)