Close

जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परीषद, अमरावती – पदभरती

शिक्षण सेवक (मराठी माध्यम) या पदाच्या उमेदवारांची अंतिम निवड सुची.

26/01/2020 25/07/2020 पहा (1,020 KB)