Close

जिल्हा परिषद अमरावती अंतर्गत गट क या संवर्गातील पदांचे आवेदन पत्र

जिल्हा परिषद अमरावती अंतर्गत गट क या संवर्गातील पदांचे आवेदन पत्र
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हा परिषद अमरावती अंतर्गत गट क या संवर्गातील पदांचे आवेदन पत्र

जिल्हा परिषद अमरावती अंतर्गत गट क या संवर्गातील सरळसेवेची अनुसूचित जमातीच्या कर्मचार्यांची संवर्गनिहाय रिक्त पदे भरण्यासाठीचे आवेदन पत्र

30/12/2019 30/06/2020 पहा (2 MB)