Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक नियुक्ती आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक नियुक्ती आदेश
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक नियुक्ती आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती, जणगणना-२०२१- तांत्रिक सहायक नियुक्ती आदेश

टिप – उमेदवारांनी  साईड वरून आदेशाची प्रत  काढून संबधीत कार्यालयात तातकाळ रुजू व्हावे. 

19/03/2020 18/09/2020 पहा (971 KB)