Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- तलाठी पदभरती – २०२३

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- तलाठी पदभरती – २०२३
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- तलाठी पदभरती – २०२३

तलाठी पदभरती २०२३ – कागदपत्र पडताळणी करीता सुचना. 

08/05/2024 08/11/2024 पहा (163 KB)