Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आदेश

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आदेश
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- आदेश

मंडप / पेंडॉल तपासणी सनियंत्रण समिती गठीत करण्याचे आदेश.

11/09/2023 11/03/2024 पहा (271 KB)