Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

दरपत्रक सूचना- जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये सभेकरिता लागणारे चहा /नास्ता / जेवण व पाणी बॉटल या बाबी करीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

02/06/2023 02/12/2023 पहा (845 KB)