Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- दरपत्रक सूचना

दरपत्रक सूचना – जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये किरकोळ इलेक्ट्रॉनिक साहित्य टयुबलाईल, पॅनल लाईट, स्विच बोर्ड, स्विच तसेच इतर साहित्य व इलेक्ट्रिक दुरुस्तीच्या कामाकरीता वार्षिक दरकरार करण्याकरीता दरपत्रक मागविण्याबाबत.

12/05/2023 12/11/2023 पहा (1 MB)