Close

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- गृह शाखा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- गृह शाखा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- गृह शाखा

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता नेमणूकी करिता अर्ज सादर करण्याबाबत जाहीर सूचना.

09/05/2022 09/11/2022 पहा (2 MB)