Close

जाहीर नोटीस तालुका – नांदगाव खंडेश्वर

जाहीर नोटीस तालुका – नांदगाव खंडेश्वर
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर नोटीस तालुका – नांदगाव खंडेश्वर

नागपुर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग बांधकामासाठी संपादीत जमीनीतील हितसंबंधाबाबत जमीन मालकाचे किंवा हितसंबंधीत  व्यक्तींचे अर्ज मागविण्यासाठी जाहीर नोटीस

10/08/2018 10/02/2019 पहा (1 MB)