Close

जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीर ई-निविदा सुचना

जाहीर सुचना- मा. जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे करिता वाहन भाड्याने घेणेबाबतची जाहीर ई-निविदा सुचना (दुसरी वेळ).

23/04/2021 22/10/2021 पहा (282 KB)