Close

जाहीरनामा

जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
जाहीरनामा

अमरावती शहरातील चमननगर व अलमास नगर जुना बडनेरा या क्षेत्रामध्ये नवीन रास्तभाव दुकान मंजूर करण्याकरिता जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याबाबत.

04/12/2020 04/06/2021 पहा (650 KB)