Close

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा भूविज्ञानकीय तांत्रिक सल्लागार यांची नियुक्ती करीता.

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा भूविज्ञानकीय तांत्रिक सल्लागार यांची नियुक्ती करीता.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- ई-निविदा भूविज्ञानकीय तांत्रिक सल्लागार यांची नियुक्ती करीता.

ई-निविदा- अमरावती जिल्ह्यातील गौण खनिज खनिपटयांचा लिलाव करण्याकरिता भूविज्ञानकीय तांत्रिक सल्लागार (Geo-Technical Consultant) ची नियुक्ती करिता ई -निविदा.

28/01/2022 27/07/2022 पहा (1 MB)