Close

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती

अमरावती जिल्ह्यातील वाळू गटाचे पर्यावरण अनुमतीकरिता मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार यांची नेमणूक करण्याकरिता ई-निविदा.

21/06/2022 21/12/2022 पहा (2 MB)