Close

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामान्य बदल्या – २०२३

आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामान्य बदल्या – २०२३
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आस्थापना शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती- सामान्य बदल्या – २०२३

सामान्य बदल्या – २०२३- अव्वल कारकून, मंडळ अधिकारी, महसूल सहायक व वाहनचालक संवर्गातील प्रशासकीय बदलीस पात्र कर्मचाऱ्याची यादी.

12/05/2023 12/11/2023 पहा (2 MB)