Close

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी सूचना.

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी सूचना.
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती- स्वारस्य व्यक्त करण्यासाठी सूचना.

आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी औषध खरेदीसाठी नामांकित आणि अनुभवी कंपनीकडून दरांचे (सर्व करांसह) प्रस्ताव/कोटेशन मागवले आहेत.

11/02/2022 10/08/2022 पहा (241 KB)