Close

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, अमरावती- सूचना

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, अमरावती- सूचना
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, अमरावती- सूचना

आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी डायग्नोस्टिक किट खरेदीसाठी नामांकित आणि अनुभवी कंपनीकडून दरांचे प्रस्ताव/कोटेशन मागवले आहेत.

28/03/2022 28/09/2022 पहा (154 KB)