Close

अमरावती जिल्‍हा स्‍थानीक स्‍वराज्‍य संस्‍था विधान परीषद निवडणूक-२०१८- मतदार यादी

अमरावती जिल्‍हा स्‍थानीक स्‍वराज्‍य संस्‍था विधान परीषद निवडणूक-२०१८- मतदार यादी
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती जिल्‍हा स्‍थानीक स्‍वराज्‍य संस्‍था विधान परीषद निवडणूक-२०१८- मतदार यादी

सुधारीत अंतिम मतदार यादी

03/05/2018 03/11/2018 पहा (5 MB)