Close

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव सन २०२१-२२ (फेरलिलाव- २)

अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव सन २०२१-२२ (फेरलिलाव- २)
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती जिल्ह्यातील रेतीस्थळांचा लिलाव सन २०२१-२२ (फेरलिलाव- २)

सूचना- ई-निविदा/ई-लिलाव सूचना (फेरलिलाव- २).

06/01/2022 05/07/2022 पहा (6 MB)