Close

अमरावती जिल्हा – कोविड-१९

अमरावती जिल्हा – कोविड-१९
शीर्षक वर्णन आरंभ दिनांक शेवट दिनांक संचिका
अमरावती जिल्हा – कोविड-१९

अमरावती जिल्हा क्षेत्रात ज्यांनी मागील १ महिण्यात करोनाग्रस्त शहरातुन अथवा विदेशातुन प्रवेश केला असेल त्यांची माहिती भरण्याबाबत.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdoI1jGfdOaeWXG3srDufE1Gam1jHLeC09Y8oyP6vR5dP4BEA/viewform?usp=sf_link

24/03/2020 23/09/2020 पहा (418 KB)