Close

दि- ०१/०१/२०२१ व दि- ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी.

दि- ०१/०१/२०२१ व दि- ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
दि- ०१/०१/२०२१ व दि- ०१/०१/२०२२ गट- ड संवर्गात नियुक्ती करीता अर्ज सादर केलेल्या अनुकंपाधारक उमेदवारांची तात्पुरती सामायिक ज्‍येष्‍ठता यादी. 12/01/2022 पहा (1 MB)