Close

दिनांक- ०६/०२/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडी बाबतची तात्पुरती जेष्ठता सूची.

दिनांक- ०६/०२/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडी बाबतची तात्पुरती जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०६/०२/२०१९ रोजी जिल्हाधिकारी अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “कोतवाल” यांची मानधन वाढीबाबत व शिपाई पदावर निवडी बाबतची तात्पुरती जेष्ठता सूची. 08/07/2019 पहा (8 MB)