Close

दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहायक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम जेष्ठता सूची.

दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहायक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम जेष्ठता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
दिनांक- ०१/०१/२०२१ रोजी जिल्हाधिकारी, अमरावती यांचे आस्थापनेवर कार्यरत असलेल्या “महसूल सहायक” संवर्गातील कर्मचार्यांची अंतिम जेष्ठता सूची. 07/06/2021 पहा (5 MB)