Close

“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक तलाठी व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची.

“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक तलाठी व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची.
शीर्षक तारीख View / Download
“तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावरील पदोन्‍नतीकरीता अहर्ताधारक तलाठी व वयाची ४५ वर्ष पूर्ण झाल्याने सूट मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१८ रोजीची प्रारूप जेष्टता सूची. 18/09/2018 पहा (8 MB)