Close

गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “लिपिक – टंकलेखक” पदावर पदोन्नती देण्याबाबत कोणत्याही शाखेतील पदवी धारण केलेल्या आणि टायपिंग उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याची अंतिम यादी.

गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “लिपिक – टंकलेखक” पदावर पदोन्नती देण्याबाबत कोणत्याही शाखेतील पदवी धारण केलेल्या आणि टायपिंग उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याची अंतिम यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
गट-ड “शिपाई” संवर्गामधून गट-क “लिपिक – टंकलेखक” पदावर पदोन्नती देण्याबाबत कोणत्याही शाखेतील पदवी धारण केलेल्या आणि टायपिंग उत्तीर्ण कर्मचाऱ्याची अंतिम यादी. 25/09/2018 पहा (376 KB)