Close

गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची प्रारूप यादी.

गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची प्रारूप यादी.
शीर्षक तारीख View / Download
गट-क “वाहन चालक” संवर्गामधून गट-क “लिपिक-टंकलेखक” संवर्गात संवर्ग बदली इच्छुकता दर्शविलेल्या व आवश्यक अहर्ता धारण करणा-या कर्मचाऱ्यांची प्रारूप यादी. 31/10/2018 पहा (513 KB)