Close

अमरावती जिल्हातील “तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्न_तीकरीता महसूल अहर्ताधारक तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची.

अमरावती जिल्हातील “तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्न_तीकरीता महसूल अहर्ताधारक तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची.
शीर्षक तारीख View / Download
अमरावती जिल्हातील “तलाठी” संवर्गामधून “मंडळ अधिकारी” पदावर पदोन्न_तीकरीता महसूल अहर्ताधारक तलाठी यांची दिनांक ०१/०१/२०१७ रोजीची अंतिम जेष्टता सुची. 26/07/2018 पहा (7 MB)